www.solarphos.gr | Φωτοβολταϊκά Συστήματα - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Ηλιακά Θερμικά Συστήματα - Αντλίες Θερμότητας - Γεωθερμία

Γιατί να Τοποθετήσω Φ/Β Σύστημα


Τα Φωτοβολταϊκά αναδύονται ως μια σημαντική πηγή ενέργειας, λόγω των πολλών περιβαλλοντικών και οικονομικών αφελειών και την αποδεδειγμένη αξιοπιστία :

1.Σαν καύσιμο είναι δωρεάν.


Ο ήλιος είναι η μόνη πηγή ενέργειας που απαιτείται για να ενεργοποιήσει τους 
ηλιακούς συλλέκτες. Και ο ήλιος θα συνεχίσει να λάμπει μέχρι το τέλος του κόσμου. Επίσης, οι περισσότεροι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες κατασκευάζονται από πυρίτιο, και το πυρίτιο είναι ένα πλούσιο και μη-τοξικό στοιχείο (το δεύτερο πιο άφθονο υλικό της μάζας της Γης).

2. Δεν παράγει θόρυβο, επιβλαβείς εκπομπές ή ρυπογόνα αέρια.


Η καύση των φυσικών πόρων για παραγωγή ενέργειας μπορεί να 
δημιουργήσει καπνό, να προκαλέσει όξινη βροχή , να μολύνει το νερό και τον αέρα. Το διοξείδιο του άνθρακα ή CO2, κυρίαρχο των αερίων του θερμοκηπίου, παράγεται επίσης. Η Ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιεί μόνο την ηλιακή ακτινοβολία ως καύσιμο του. Δεν δημιουργεί επιβλαβή υποπροϊόντα και συμβάλλει ενεργά στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

3. Τα Φ/Β συστήματα είναι πολύ ασφαλή και πολύ αξιόπιστα.


Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός Φ/Β είναι 30 έτη. Επιπλέον, η απόδοση 
των Φ/Β συλλεκτών είναι πολύ υψηλή παρέχοντας πάνω από το 80% της αρχικής απόδοσης μετά από 25 χρόνια που κάνει τα Φ/Β μια πολύ αξιόπιστη τεχνολογία σε μακροπρόθεσμη βάση. Επιπλέον, πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας έχουν ορισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εγγυώνται ότι οι καταναλωτές αγοράζουν αξιόπιστα προϊόντα.

4. Ο ενεργειακός χρόνος αποπληρωμής του Φ/Β συλλέκτη 
μειώνεται συνεχώς.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που απαιτείται για ένα Φ/Β συλλέκτη να παράξει 
τόση ενέργεια όση χρειάζεται για να κατασκευαστεί, είναι πολύ μικρός. Ποικίλλει μεταξύ 1,5 και 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει 6 έως 18 φορές περισσότερη ενέργεια από την ενέργεια που χρειάζεται για να κατασκευασθεί (ανάλογα με την τεχνολογία, τον τύπο του συστήματος και την τοποθεσία).

5. Οι Φ/Β συλλέκτες μπορούν να ανακυκλωθούν και, επομένως, τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (πυρίτιο, γυαλί, αλουμίνιο κ.λπ.) μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Η ανακύκλωση δεν είναι μόνο ευεργετική για το περιβάλλον, αλλά συμβάλει και στη μείωση της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή αυτών των υλικών και ως εκ τούτου το κόστος της κατασκευής.

6. Απαιτεί χαμηλή συντήρηση.


Οι Φ/Β συλλέκτες δεν απαιτούν σχεδόν καθόλου συντήρηση και προσφέρουν

εύκολη εγκατάσταση.

7. Φέρνει ηλεκτρική ενέργεια σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.

Τα Ηλιακά συστήματα δίνουν προστιθέμενη αξία στις αγροτικές περιοχές (ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη). Ο φωτισμός των κατοικιών, τα συστήματα ψύξης στα νοσοκομεία και η άντληση υδάτων είναι μερικές από τις πολλές εφαρμογές των αυτόνομων συστημάτων. Τα Τηλεπικοινωνιακά συστήματα σε απομακρυσμένες περιοχές είναι επίσης γνωστοί χρήστες των Φ/Β συστημάτων.

8. Μπορούν αισθητικά να ενσωματωθούν στα κτίρια (BIPV).

Τα Φ/Β συστήματα μπορούν να καλύψουν στέγες και προσόψεις συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δεν παράγουν θόρυβο και μπορούν να ενσωματωθούν με πολύ ωραίο αισθητικό τρόπο. Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός κτιρίων είναι υπό αναθεώρηση με σκοπό οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να επιβληθούν ως προαπαιτούμενες πηγές ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κτίρια κατοικίας. Αυτό το γεγονός επιταχύνει την ανάπτυξη των λεγόμενων «ecobuildings» (κτιρίων με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση) και των κτιρίων με θετική κατανάλωση ενέργειας (Κτίρια κλάσης E+). Αυτό δίνει πολλές δυνατότητες για καλύτερη ενσωμάτωση των Φ/Β συστημάτων στον κτιριακό κλάδο.

9. Δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας.


Ο τομέας των φωτοβολταϊκών, με μέση ετήσια αύξηση του 40% κατά τα 
τελευταία χρόνια συμβάλλει όλο και περισσότερο στην δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

10. Συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης.

Προκειμένου να καλυφθεί το 100% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ευρώπη, μόνο το 0,7% της συνολικής έκτασης της Ευρώπης, θα έπρεπε να καλύπτονταν από Φ/Β συλλέκτες. Συνεπώς, τα φωτοβολταϊκά μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.