Καλώς Ήλθατε !

Η μόνη ανεξάντλητη πηγή ενέργειας είναι ο Ήλιος ! Επενδύστε έξυπνα και σίγουρα !
Η μόνη, σίγουρη και οικολογικότερη επένδυση σήμερα είναι τα Φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία παρέχουν :
 • 25 χρόνια εγγυημένο εισόδημα 
 • Αφορολόγητο εισόδημα 
 • Απόσβεση του κόστους σε μικρό διάστημα
 • Προστασία του περιβάλλοντος 
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 10KWp αποφεύγει την έκλυση CO2 έως 350 τόνους όσο θα απορροφούσαν 20 στρέμματα δάσους 
Η SOLARPHOS παρέχει :

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Δωρεάν επίσκεψη και ενημέρωση στον χώρο σας 
 • Δωρεάν αυτοψία στον χώρο σας 
 • Δωρεάν μελέτη χωροθέτησης 
 • Δωρεάν διεκπεραίωση διαδικασιών αδειοδότησης 
 • Τραπεζική διαμεσολάβηση για δανειοδότηση 
 • Ενεργειακή μελέτη 
 • Οικονομοτεχνική μελέτη 
 • Μελέτη και σχεδιασμός της εγκατάστασης 
 • Άμεση εγκατάσταση
 • Υπηρεσίες συντήρησης 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 • Πιστοποιημένη ποιότητα 
 • Εγγυημένη απόδοση 
 • Ποικιλία υλικών 

      Facebook    Skype

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 • 10 χρόνια για τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια 
 • Εγγύηση απόδοσης των Φ/Β πλαισίων τουλάχιστον 90% στα 10 χρόνια και 80% στα 25 χρόνια 
 • 5 χρόνια για τους αντιστροφείς με δυνατότητα επέκτασης 
 • 12 χρόνια για τις βάσεις στήριξης 
 • 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης